Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων

  • directions_boat Τοπικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης, η εξειδίκευση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ άπτονται σε θέματα Ερευνών, Σχεδιασμού Έργων και Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετών / Κατασκευής στους ακόλουθους τομείς:.

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Στατικές Μελέτες

Υπηρεσίες Συμβούλου & Διαχείρισης/Επίβλεψης Έργων

Υπηρεσίες Διαιτησίας και Πραγματογνωμοσύνες